TKM Akupunktur och Örtmedicin

Enligt den kinesiska filosofin är vår hälsa beroende av balans i såväl kroppsliga som känslomässiga funktioner. Alltsedan förhistorisk tid har man i Kina utarbetat en komplex teoretisk metodik för att återskapa hälsa genom balans, såväl fysiskt som psykiskt. Genom att använda trådtunna nålar, i specifika punkter på kroppen, stimuleras kroppens självläkande förmåga. Örter kan ordineras för att maximera tillfrisknande.

Akupunktur och Örtmedicin enligt TKM (Traditionell Kinesisk Medicin)

Akupunktur är en mer än 2000 år gammal terapeutisk metod, som ingår i den traditionella kinesiska medicinen (TKM). Akupunkturpunkter ligger längs energiflöden s.k. meridianer som täcker in alla hud- och muskelområden. Dessa meridianer och akupunkturpunkter har kopplingar till olika inre organ vilket förklarar att ett nålstick på armen lugnar ett astmaanfall.
När man studerar akupunkturens effekter kan skolmedicinen bekräfta att akupunktur har en positiv påverkan på många inre processer, från immunsystemet till nerv- och hormonsystemet.
 
Behandlingen baseras på puls- och tungdiagnostik.
Tunna, sterila stålnålar används och penetrerar huden i speciella akupunkturpunkter men även andra tekniker såsom moxa och koppning används. I konsultationen ingår även råd angående kost, sömn, träning och allmän livshållning.

TKM Akupunktur är en serie behandlingar vanligen omfattande 8-12 enskilda behandlingar, där varje behandling tar 30-60 minuter. Behandlingarna brukar genomföras med ett intervall på ½ - 2 veckor. I österländsk medicin talar vi om vikten av helhetssyn. Hela människan behandlas: kropp, känslor, sinne och själ. Vi lägger stor vikt vid att söka återställa kroppens balans för att på så sätt öka hälsa och livskraft.

Örtmedicin. Örter av hög kvalitet kan ordineras för att maximera tillfrisknande. Läkemedel från växtvärlden används för att stödja kroppens normala funktioner och understödja nedsatta organfunktioner. Örtmedicinens syfte är att främja de stärkande och självläkande processerna i kroppen, dvs. att stimulera kroppens egen läkningsförmåga. 

Akupunktur har potential att hjälpa en mängd problem såsom;

Muskulära smärttillstånd:

rygg, ishias, axlar, nacke, armbåge, osteoartrit

Neurologiska besvär:
huvudvärk, migrän, tinnitus, efterdyningar av stroke, ansiktsförlamning

Menstruations/ gynekologiska tillstånd/sjukdomar:
pms, smärtsam mens, gravididitets-illamående, igångsättande av förlossning

Manlig och kvinnlig infertilitet

Stress, panikattacker, depression, och insomnia

Matsmältning/tarm

Urinära problem

urinvägsinfektion, underlivssvamp etc

Cirkulations problem
hjärt och kärl, högt blodtryck etc

Allergier/astma

Avvänjning
avvänjning av droger och andra beroenden mm

Ofta kombineras akupunktur med örtmedicin för bättre effekt.

Behandling med dessa tre metoder är inte avsedda att ersätta utlåtande, diagnos, medicinering eller behandling föreskriven av auktoriserad läkare.

Informationsfilm Svenska Akupunkturförbundet - TKM 2017

Svenska Akupunkturförbundet