ES-Teck Skanning

ES-Teck skanning är en teknologi som ger en total funktionsanalys av både organ och system i kroppen. Vi gör en första skanning – du kan se din egen fysiologi och får en helhetsbild av dina kroppsliga/fysiologiska funktioner. Efter analysen får du individuella råd och en behandlingsplan om hur du kan stärka din hälsa. Ett antal veckor senare följer vi upp med en andra skanning.

ES-Teck - IT-baserat medicinskt godkänd kroppsskanning

ES-Teck har utvecklats i Frankrike av Läkaren och Neurologen Albert Maarek i samarbete med fysiker, matematiker och statistiker för monitorering av läkemedel och sjukdomsförlopp inom den medicinska vården.

Idag är detta den enda teknologi som kan ge en total funktionsanalys av både organ och system i kroppen. Tekniken i ES-Teck är medicinskt godkänd av Amerikanska Food och Drug Administration. EU:s tillståndsmyndighet har godkänt ES-Teck och den används idag av läkare och terapeuter runt om i världen.

ES-Teck räknas till en av de mest omfattande och väl verifierade kroppsskanningsmetoder som finns på marknaden. Man kan jämföra tekniken med EKG som de flesta känner till och som visar hjärtats tillstånd. I ES-Teck är det en liknande signal som heter ESG och som visar hela kroppens tillstånd.

Skanningen tar några minuter och utförs genom att du placerar dina händer och fötter på metallplattor samt två elektrodplattor som fästs i pannan. På ena pekfingret fästs en ”oxymeter” som ger följande data: Syremättnad, SpO2, Hjärtfrekvens, Artärpulskurva (blodflödet ut i kroppen) Ditt blodtryck tas i samband med mätningen. Resultatet syns på datorn med text och tydliga tredimensionella bilder. Resultaten visar människokroppen visuellt i 3D-format. Du är med och studerar din hälsa.

Vi gör en första skanning - du ser din egen fysiologi via bilderna och får en helhetsbild av dina kroppsliga/fysiologiska funktioner. Vi studerar resultaten av analysen och definierar styrkor och svagheter. Genom analysen framkommer bland annat hur stress, livsstil och läkemedel påverkar klientens hälsa och vitalitet. Efter analysen får du individuella råd och en behandlingsplan om hur du kan stärka din hälsa.

Efter ett antal veckor rekommenderas du att göra en uppföljning av analysen och genomföra en andra skanning. Resultaten av de båda skanningarna kommer att ge dig facit på vad insatsen genererat, vilket leder till motivation att fortsätta arbetet med att stärka din hälsa.

Skanningen bedömer 74 olika fysiologiska parametrar och dess funktionella status:
 • Ph–värde
 • Signalsubstanser – Dopamin – Serotonin – Stresshormoner – Kortisol
 • Kolesterol
 • Diabetes screening
 • Kroppssammansättning
 • Vätskebalansen
 • Sköldkörtelns funktion
 • Fria radikaler – oxidativ stress
 • Status för vissa mineraler
 • Hur cellens energiomsättning fungerar
 • Grundämnesomsättning
 • Hur cirkulation och syresättningen fungerar; båda viktiga faktorer för bl a närings-transport, avgiftning och värmereglering. Utan tillräckligt med blod och syre kan cellerna inte fungera bra.
 • Om det finns lokala inflammationer och om kroppen i så fall arbetar med att försöka läka dem eller inte. Förhöjd inflammationsnivå är en stor ohälsorisk. Exempelvis minskar inflammationsprocesser syretillgången i hjärnan och kan ge depression.
 • Metabolismen, den generella ämnesomsättningen. Om aktiviteten är för hög, går det åt väldigt mycket energi och på sikt ökar risken för utbrändhet.
 • Hjärt - kärlsystemet. Ger en bild av hjärt-kärlsystemet.
 1. Elasticitet i de olika blodkärlen
 2. Motstånd i de olika blodkärlen
 3. Blodvolym
 4. Hur mycket blod hjärtat pumpar ut per slag och minut
 5. Vänster kammares funktion

Nerver - hudområden. Indikationer för kroppsterapi, t ex kiropraktik.

Livsstilsanalys visar hur individen påverkas av den aktuella livsstilen.

Oxymeter
ger följande värden, Syremättnad, SpO2, Hjärtfrekens/puls, Artärpulskurva - blodflödet ut i kroppen. Tekniken används sedan länge på sjukhus. Med två olika ljusfrekvenser, infrarött ljus resp. rött ljus, mäts två olika typer av hemoglobin; sådant som är mättat med syre och sådant som inte är det.

Bioimpedans
Med hjälp av bioimpedansvågor kan kroppssammansättningen beräknas, t ex andelen fett i kroppen. På marknaden finns ett antal olika fabrikat som med olika grad av exakthet scannar kroppssammansättningen.

Kliniska tester
Korrelation mellan EIS spektralanalys och DXA för mätning av kroppsfett: r =, 92, p < 0.001. Korrelation mellan EIS spektralanalys och HRV-variabler: r =,76, p < 0.001.
Testerna visar på god tillförlitlighet när det gäller estimering av kroppssammansättningen och aktiviteten i sympatiska nervsystemet. Testerna utfördes vid dept of Psychiatry and Behavioral Sciences and Department of Medicine University of Miami Miller School of Medicine, Miami, USA. Klinisk forskning avseende vissa sjukdomar och ADHD beskrivs på: www.ldteck.com

Medicinska godkännanden
Systemet är verifierat för att studera läkemedel och har bl a följande godkännanden/certifikat:
ES marks (Class IIa), Health Canada (Class III),  
FDA 510k Clearance, Kema certified ISO 13485:2003.
Läs mer på www.softmedtechnology.com

Behandling med dessa tre metoder är inte avsedda att ersätta utlåtande, diagnos, medicinering eller behandling föreskriven av auktoriserad läkare. Den enda kontraindikationen för denna skanning är om du har pacemaker.