MicrobioEnergetics

MicrobioEnergetics är en gren av Biomagnetism, utvecklad av
Dr. Miguel Ojeda Rios, en före detta kirurg i Mexico.
Genom Kinesiologisk test identifierar vi de känslomässiga, energetiska och symboliska koderna som signifierar de olika mikroorganismerna i vårt fysiska system.
De orsakar olika symtom och vi behandlar dem med Medicinsk Biomagnetism.

Energy, Emotion and Symbolic Codes
of Microbes

När vi hamnar i obalans, kommer patogener (virus, bakterier, svamp och parasiter) in i våra kroppar och rör upp vårt inre med de gifter de släpper ut. I medicinsk Biomagnetism identifiera vi var i kroppen dessa patogener lever och reproduceras. De ögonblick de kommer in i våra kroppar och går till sina "platser" och skapar vad Dr Isaac Goiz Duran kallar ett ”Biomagnetiskt Par”.

Varje ”Biomagnetiskt Par” korrelerar även till specifika känslomässiga tillstånd. Dessa emotionella tillstånd återger en mottaglighet för att ådra sig vissa specifika mikroorganismer. Detta förklarar några av variablerna av infektiös känslighet, specifikt i vävnad, eller i ett specifikt organ eller i allmänna spänningar i kroppen.

Vid en Microbioenergtics behandling går vi djupare än vid en behandling med ”Det Biomagnetiska Paret”. Genom Kinesiologisk test identifierar vi de olika känslomässiga, energiska och symboliska koderna som signifierar de olika mikroorganismerna i vårt fysiska system. De orsakar olika symtom och vi behandlar dem med Medicinsk Biomagnetism.
 
MicroBioenergetics, utvecklat av Dr Ojeda Rios, är ett otroligt kraftfullt verktyg för att komma åt roten till olika symtom.
Dr. Rios, medicine doktor och f.d. kirurg som lämnat den allopatiska medicinen för Biomagnetism. Han har gjort omfattande forskning på känslomässiga, energetiska, genetiska och trans-generationella orsaker till sjukdom och hur det relaterar till mikroorganismer.
Han har mångårig erfarenhet på sin klinik i Mexico City där han framgångsrikt behandlat tusentals patienter baserat på energimedicin, DNA information, epigenetik, mänskliga genomet, metabolimik, Nutrigenitik & Nutrigenomitik, biologisk avkodning, Psykosomatisk medicin, Bioenergetisk och Biomagnetisk resonans i våra kroppar, även kallat Biomagnetism.
Dr Rios anses vara en av de mest seniora Biomagnetiska instruktörerna i världen förutom upphovsmannen till ”Det Biomagnetiska Paret” Dr Isaac Goiz Duran.