Medicinsk Biomagnetism

Biomagnetism eller Det Biomagnetiska Paret är en terapeutisk och vetenskapligt utvecklad läkningsmetod. Den skiljer sig från traditionell medicin, homeopati, örtterapi och naturopati. Rent praktiskt innebär den att du ligger på terapibänken med ett set av magnetiska par, en plus och en minus, på kroppen utanpå kläderna.

Biomagnetiska paret - positiv pol och negativ pol

Det Biomagnetiska Paret

Biomagnetisk parterapi eller Biomagnetism är ett terapeutiskt system utvecklat av Dr Isaac Goiz Duran, medicine doktor, som bygger på hans upptäckt av det första biomagnetiska paret (BMP) år 1988. Metoden innebär att två magneter, en plus och en minus om vardera 1000-10 000 Gauss, placeras på specifika kroppsområden för att eliminera virus, bakterier, parasiter och svampinfektioner – alla grunden till de flesta sjukdomar.
 
Dr Goiz Duran har också utvecklat BMPs positiva effekt på underfunktion i kroppens organ, körtlar och andra obalanser,
som inte direkt orsakats av sjukdomsalstrande mikroorganismer (patogener). Till dags dato används över 700 identifierade biomagnetiska par för olika symptom och åkommor.
 
Denna revolutionerande medicinska upptäckt undervisas nu på universitet över hela världen. Metoden används dessutom på sjukhus och medicinkliniker samt är erkänd av större medicinska institutioner och regeringar som en del i deras lagstiftade hälsoprogram.
 
Rent praktiskt innebär behandlingen, att patienten ligger på terapibänken med kläderna på, medan terapeuten placerar ut
set av magnetiska par på kroppen (jämförbart med akupunktur punkter) - alltid en med positiv samt en med negativ pol.

Symtomen/sjukdomen befinner sig i ett organs och/eller vävnads obalans i Ph värdet som skapar den positiva och negativa laddningen. När den joniska obalansen korrigeras och därmed Ph-värdet försvinner besvären eftersom balansen är återställd med det biomagnetiska paret.
 
De flesta symptom och åkommor
förbättras med endast en behandling. Vanligt är också att patienten behöver 3-5 behandlingar för att bli besvärsfri, medan en del personer kan behöva fler behandlingar. Hela kroppen, alla organ, körtlar, större ben- och muskelmassor skannas före behandlingen (enligt principen för Kinesiologi) efter eventuella obalanser i kroppens Ph-värde. Därefter placeras +magnet eller –magnet på de obalanserade områdena för att återta ett balanserat eller neutralt Ph-värde.
 
Biomagnetism undersöker, upptäcker, klassificerar, mäter och korrigerar fundamentala förändringar i levande organismers
Ph-värde. När Ph-värdet väl är balanserat (pH 7,0), regleras och korrigeras omgående de infekterade områdena. Denna  terapeutiska metod kan identifiera ursprunget till virus, bakterieinfektion och parasit- eller svampinfektion. Likaså kan den spåra underfunktion orsakad av patogena mikroorganismer i eller nära körtlarna.
 
Bakterier och parasiter lever och växer i en basisk (alkalisk) miljö medan virus och svamp lever och växer i en sur miljö.
 
Metoden är också 100-procentigt fri från bieffekter och fullständigt jämförbar med traditionell eller alternativ läkningsmetod. Där finns inte heller några kontraindikationer. Den är baserad på sjukdomens orsaker och inte på symtomen. Den kan kombineras med andra behandlingar – traditionell eller alternativ. Dock med undantag för behandling med kemoterapi eller strålbehandling. I så fall måste ett år ha passerat efter slutbehandlad kemoterapi eller strålning. Om du är gravid eller har pacemaker behöver jag få veta det innan behandlingen.

Det Biomagnetiska Paret® testades på 265 patienter på sjukhus i Marbella, Spanien
Artikel i tidskriften Discovery Salud nr 118 år 2009.
Det Biomagnetiska Paret testas på sjukhus i Spanien (Spanska)

Behandling med dessa tre metoder är inte avsedda att ersätta utlåtande, diagnos, medicinering eller behandling föreskriven av auktoriserad läkare.